IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES - IRPFSubvencionatSubvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya
Durada20 hores
Inici22/04/2020
Fi18/05/2020
HorariDilluns i dimecres 19:00 a 21:30
Adreçat aTreballados en actiu / Autònoms
Certificat Professionalitat
Requisits
Documentació neccessàriaFotocòpia DNI i darrera nòmina o rebut autònom
Més infoNo hi poden participar treballadors d'empresa d'Administració Pública

Inscripció

Programa