Cursos subvencionats. Clica en el curs que t'interessi per veure més informació i sol·licitar la inscripció.DOCENCIA DE LA FORMACIO PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIO - (PARCIAL MF1443)
Inici: 22/02/2020
COMMUNITY MANAGER
Inici: 02/03/2020
ADGG0408 - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
Inici: 12/03/2020
MF0975 - TECNIQUES DE RECEPCIO I COMUNICACIO - PARCIAL ADGG0208
Inici: 16/03/2020
MF1019- SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIO RELACIONAL I COMUNICATIV EN INSTITUCIONS - SSCS0208 PARCIAL
Inici: 20/03/2020
NEUROMARQUETING
Inici: 24/03/2020
NUTRICIO I DIETETICA
Inici: 24/03/2020
MF0973 - ENREGISTRAMENT DE DADES - PARCIAL ADGD0308
Inici: 25/03/2020
NOMINES I SEGURETAT SOCIAL II
Inici: 25/03/2020
MF0970 - OPERACIONS BASIQUES DE COMUNICACIO - ADGG0408 PARCIAL
Inici: 02/04/2020
MF0978 - GESTIO D'ARXIUS - PARCIAL ADGD0308
Inici: 14/04/2020
SSCE03 - ANGLES B1
Inici: 15/04/2020
SSCE02 - ANGLES A2
Inici: 16/04/2020
MF0976 OPERACIONS ADNIMINSTRATIVES COMERCIALS - PARCIAL ADGG0208
Inici: 17/04/2020
MINDFULNESS
Inici: 21/04/2020
TRACTAMENT DE LA INFORMACIO NUMERICA (ACTIC/C6) - NIVELL MITJA
Inici: 21/04/2020
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES - IRPF
Inici: 22/04/2020
SSCE04 - ANGLES B2
Inici: 22/04/2020
MF0233 - OFIMATICA - PARCIAL ADGD0308
Inici: 28/04/2020
MF0979 - GESTIO OPERATIVA DE TRESORERIA - PARCIAL ADGD0308
Inici: 30/04/2020
MF1017 - INTERVENCIO EN L'ATENCIO HIGIENIC-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONS - SSCS0208 PARCIAL
Inici: 11/05/2020
ACTUALITZACIO FISCAL I COMPTABLE
Inici: 12/05/2020
ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS - SSCS0208
Inici: 18/05/2020
TECNIQUES DE RELAXACIO
Inici: 18/05/2020
MF0980 - GESTIO AUXILIAR DE PERSONAL - PARCIAL ADGD0308
Inici: 27/05/2020
ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS - SSCS0208
Inici: 10/06/2020
MF0981 - REGISTRES COMPTABLES - PARCIAL ADGD0308
Inici: 22/06/2020