Cursos subvencionats. Clica en el curs que t'interessi per veure més informació i sol·licitar la inscripció.ADGD0308 - ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA
Inici: 18/11/2019
MF0973 - ENREGISTRAMENT DE DADES - ADGG0208 PARCIAL
Inici: 21/11/2019
DOCENCIA DE LA FORMACIO PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIO - (PARCIAL MF1442)
Inici: 23/11/2019
FISCALITAT OPERATIVA
Inici: 25/11/2019
ANGLES A.2.A
Inici: 25/11/2019
ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA
Inici: 25/11/2019
ADGG0408 - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
Inici: 25/11/2019
GESTIO DE RECURSOS HUMANS
Inici: 26/11/2019
ALEMANY A.1.A
Inici: 26/11/2019
MF0974 - TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIO - ADGG0508 PARCIAL
Inici: 28/11/2019
MF0978 - GESTIO D'ARXIUS - PARCIAL ADGD0308
Inici: 28/11/2019
SSCE01 - ANGLES A1
Inici: 10/12/2019
MF0979 - GESTIO OPERATIVA DE TRESORERIA - PARCIAL ADGD0308
Inici: 17/12/2019
MF0233 - OFIMATICA - ADGG0208 PARCIAL
Inici: 20/12/2019
MF0980 - GESTIO AUXILIAR DE PERSONAL - PARCIAL ADGD0308
Inici: 27/01/2020
MF0974 - REPRODUCCIO I ARXIU - ADGG0508 PARCIAL
Inici: 27/01/2020
SSCE02 - ANGLES A2
Inici: 29/01/2020
MF0981 - REGISTRES COMPTABLES - PARCIAL ADGD0308
Inici: 20/02/2020
DOCENCIA DE LA FORMACIO PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIO - (PARCIAL MF1443)
Inici: 22/02/2020
MF0978 - GESTIO D'ARXIUS - ADGG0208 PARCIAL
Inici: 27/02/2020
SSCE02 - ANGLES A2
Inici: 04/03/2020
ADGG0408 - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
Inici: 05/03/2020
MF0975 - TECNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIO - ADGG0208 PARCIAL
Inici: 16/03/2020
MF0973 - ENREGISTRAMENT DE DADES - PARCIAL ADGD0308
Inici: 25/03/2020
SSCE03 - ANGLES B1
Inici: 15/04/2020
MF0976 OPERACIONS ADNIMINSTRATIVES COMERCIALS - ADGG0208 PARCIAL
Inici: 17/04/2020
MF0233 - OFIMATICA - PARCIAL ADGD0308
Inici: 28/04/2020
SSCE04 - ANGLES B2
Inici: 06/05/2020