Cursos subvencionats. Clica en el curs que t'interessi per veure més informació i sol·licitar la inscripció.HOTI0108 - PROMOCIO TURISTICA I INFORMACIO AL VISITANT
Inici: 24/05/2022
ADGD0308_MF0981 (Acreditació parcial) -
Inici: 24/05/2022
ANGLES B1 (Parcial 120h)
Inici: 25/05/2022
SSCS0208 - ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (Tarda)
Inici: 30/05/2022
SSCS0208 - ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (Matí)
Inici: 30/05/2022
ADGD0308_MF0978 (Acreditació parcial) - GESTIÓ D'ARXIUS
Inici: 31/05/2022
ADGG0408_MF0971 (Acreditació parcial) - REPRODUCCIÓ I ARXIU
Inici: 02/06/2022
COML0210 - GESTIO I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT
Inici: 07/06/2022
COML0309_MF1005 (Acreditació parcial) - OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA
Inici: 07/06/2022
ADGD0308_MF0979 (Acreditació parcial) - GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA
Inici: 15/06/2022
SSCS0208_MF1018 - ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Inici: 22/06/2022
ADGD0308_MF0973 (Acreditació parcial) - ENREGISTRAMENT DE DADES
Inici: 22/06/2022
ADGD0308_MF0980 (Acreditació parcial) - GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL
Inici: 11/07/2022
ADGD0308_MF0233 (Acreditació parcial) - OFIMÀTICA
Inici: 14/07/2022
ADGD0308_MF0981 (Acreditació parcial) - RESGISTRES COMPTABLES
Inici: 04/08/2022
SSCS0208_MF1019 - ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Inici: 02/09/2022
INFERMERIA I FARMACOLOGIA BASICA
Inici: 12/09/2022
MINDFULNESS
Inici: 12/09/2022
ANGLÈS A1
Inici: 14/09/2022
ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCES DEL DOL
Inici: 20/09/2022
GESTIO FISCAL DE L'EMPRESA
Inici: 21/09/2022
ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA
Inici: 27/09/2022
ATENCIO DE L'AUXILIAR D'INFERMERIA AL MALALT QUIRURGIC
Inici: 25/10/2022
ATENCIO INFERMERIA AL PACIENT POLITRAUMATIC
Inici: 07/11/2022